Uloga i znacaj Mlecne kiseline i Laktata

24.06.2019

Mlecna kiselina ili jos vise njene soli-laktati su nam obicno sinonim za “ otpadni materijal ” koji je nastao prilikom inteznivnog anaerobnog treninga i koji smatramo za jednog od glavnih uzrocnika pojave zamora i bolne osetljivosti misica. Savremena saznanja iz fiziologije ukazuju da su ova jedinjenja vazan izvor energije i da imaju vaznu ulogu u dostizanju sportske forme i zdravlja uopste. Mlecna kiselina nastaje neposredno iz pirigrozdjane kiseline, u misicima, a zavrsava u krvi. U prisustvu Na van celije i K unutar celije prelazi u laktat. 
U mirovanju se tokom uobicajnog metabolizma mlecna kolicina stvara u kolicini os 1mmol/l dok prolikom maksimalnog opterecenja, kada se iscrpe svi izvori anaerobne energije, ova vrednost moze dostici i preko 15mmol/l. Veliko nagomilavanje ce na kraju izazvati kiselost misica, a time i pojavu zamora. Misic ulazi u stanje oporavka kada prestane sa kontrakcijama ali eliminacija mlecne kiseline pocinje jos u toku napora istovremenom kad krene njeno stvaranje. Sudbina laktata moze biti sledeca. Ekskrecija laktata putem bubrega je minimalna.Uloga bubrega je vise u sekretovanju vodonika koji je nastao iz mlecne kiseline i time bubrezi odrzavaju acidobaznu ravnotezu, a mnogo manju ulogu imaju u eliminaciji samih laktata. Deo mlecne kiseline se vraca u pirogrozdjanu kiselinu i piruvat. On jednim delom ulazi u Krebsov ciklus u kome sagoreva, uz oslobadjanje energije, do ugljendioksida i vode. Kako u oporavku nema potrebe za vecom energijom, deo piruvata ce se pretvoriti u glikozu odnosno, glikogen. Tokom opterecenja kao i oporavka jetra ima posebnu sposobnost da od dva molekula laktata napravi jedan molekul glikoze i to nazivamo Korijev ciklus. Njime se obezbedjuju dve korisne stvari , prvo stvara se novi molekul glikoze za glikolizui drugo , smanjuje se kiselost misica eliminacijom laktata. Ova reakcija se moze ostvariti samo u jetri zbog prisustva potrebnih enzima za ovaj proces, a obe ove pojave deluju u istom pravcu odlaganaj zamora i time vrse direktno uticaj na poboljsanje rezultata. Dolazi se do zakljucka da bez zdrave jetre nema vrhunskog sporta, posebno tipa izdrzljivosti. 
Srce za razliku od skeletne muskulature pri maksimalnom opterecenju prestaje da trosi glikolizu kao izvor energije i prebacuje se na mlecnu kiselinu. Time se istovremeno stedi glikoza za misice,a istovremeno se eliminisu laktati. Bitna je i cinjenica da nema po srce mogucih posledica nastale lokalne acidoze, posto nema mogucnosti enormnog nagomilavanja laktata u srcu.

 

Prijatelji