"Tour de Banat" projekat za razvoj cikloturizma

12.10.2017

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banata, u novom projektu "Tour De Banat", povezao je dve opštine u cilju razvoja cikloturizma u regionu.

Nov projekat je započet u opštini Nova Crnja, a zajedno sa susednom opštinom Žombolj iz Rumunije.

 

Po rečima Irene Živković, RC Banat, plan je da se dobar deo sredstava uloži u obnovu postojećih objekata i uspostavljanju prvog regionalnog centra za razvoj cikloturizma.

Projekat bi trebao da traje petnaest meseci i potrazumeva dve vrste aktivnosti.  Mapiranje i utvrđivanje četiri osnovne biciklističke rute pod nazivom "De Turs" i izrada mobilne aplikacije, štampane karte koje treba da pomogne biciklistima radi lakšeg snalaženja.

 

Darius Adrian Postelnicu, predsednik opštine Žombolj je rekao da oni već imaju dosta staza i da je ovaj deo dopuna do granice sa Srbijom.

 

Plan je da se do oktobra 2018. projekat završi i iz IPA programa će biti uloženo preko 530 hiljada evra.

 

 

Prijatelji